Kedler

 

Vølund Pellux - med brænder som iwabo

Et stående konvektionssystem og automatisk rensning letter rengøringen, og giver en høj og jævn virkningsgrad.

Rørtilslutninger kan tilkobles i toppen eller bagpå kedlen.
Automatisk tænd og sluk.
Røgudgang bagud, med mulighed for lodret og vandret tilslutning.
Modulerende fra 6 til 20 kW eller fra 9 til 30 kW.
Stort sortiment af ekstraudstyr.
Forberedt for iltstyring

Pris eksk. moms 23.995 kr. (kedel, brænder, magasin og snegl) og opstart

Download PDF brochure her

 

 

 

 

Tekniske specifikationer

Pellux 100

20 kW

30 kW

Max tilgængelig effekt træpilledrift

6-20

9-30

Vandvolume kedel

60

70

Højde

966

966

Bredde

526

597

Dybde

805

805

Vægt

200

245

Der tages forbehold for evt. mål- og konstruktionsændringer.

 

Compact C1-C4 Stokerkedel

Compact stokerkedel fra 11 - 42 kW for opvarmning af boliger fra 150 til 800 m2.

Automatisk fyring med træpiller, korn, flis, o.m.a.
Compact kedlen kan uden ekstra udrustning anvendes til de fleste granulerede og tørre biobrændsler. Træpiller må dog betragtes som det optimale brændsel.

Compact kedlen er forsynet med en stor askeskuffe, hvor asken automatisk skubbes ud i når der indmades brændsel.
Tømning foretages ca. en gang pr måned ved anvendelse af træpiller som brændsel.

Brændselsmotor og gear til indmadningssystem (Skubber) samt tilslutningsboks for el.

Røgrørene i konvektionsdelen er placeret lodret, hvilket gør rensningen nem, rensningen kan foretages uden at sod og aske kommer uden for kedlen. Der medfølger værktøj til brug for rengøring.

Download PDF brochure her

 

Compact C6-C16

Compact kedlen kan uden ekstra udrustning anvendes til de fleste granulerede og tørre biobrændsler.
Træpiller må betragtes som det optimale brændsel, men også korn, flis, olivensten o.l. er gode brændsler.
Det anbefales at man rådfører sig om fordele og ulemper ved de forskellige brændselstyper.

Compactens brændekammer er opbygget af syrefast rustfrit stål, der gør den modstandsdygtig over for forskellige brændsler, og herden i brændekammeret sikrer høj forbrændings-temperatur og udbrænding af gasserne.

Compact kedlen er forsynet med en stor askeskuffe, hvor asken automatisk skubbes ud når der indmades brændsel. Tømning skal ske ca. en gang pr måned ved anvendelse af træpiller som brændsel. Comapact kedler kan også leveres med automatisk askeudtag.

Konvektionssystemtil nedkøling af røggasserne.
Røgrørene i konvektionsdelen er placeret vandret. Der medfølger værktøj til brug for rengøring.

Brændselsmotor og gear til indmadningssystem (Skubber) samt tilslutningsboks for el.

I bunden af kedlens magasin er skubbere til indmadning af brændsel placeret. Skubbernes hastighed og dermed mængden af det brændsel der bliver indmadet, styres af Compactens microprocessor styring: Styringen kan ske enten i tre trin, eller, hvis kedlen forsynes med iltstyring, trinløst. I begge tilfælde tilpasser kedlen hele tiden sin ydelse efter det aktuelle forbrug.

Download PDF brochure her

 

Compact FK/HO

FK-20/30/40 og HO 50/70/80/90 er manuelt fyret fastbrændselskedler.

Den store indfyringslåge og det lange brændkammer giver mulighed for afbrænding af store træstykker, pap m.v., samt at kedlen kan rumme brændsel til længere tids drift.

FK/HO kedlen leveres med efterbrænderplade, der sikrer en god forbrænding, robust trækregulator, kedeltermometer samt askeskraber.

FK-30/40 og HO 70/90 leveres med rensevenlig røgefterkøler med termostatstyret røggasspjæld for fastmontering på bagsiden af kedlen samt rensebørste.

Passat`s helt specielle kedeldesign med dens efterbrænderplade, sekundær luftindtag og røgkonvektor gør en effektiv forbrænding af gasserne mulig ved opnåelse af høje varmegrader i forbrændingszonen.

Når røggasserne i kedlen overstiger en temperatur højere end 225ºC, vil et termostatspjæld automatisk lukke,røggasserne bliver derefter ledt gennem en konvektor, som aftager den overskydende varme, så et absolut minimum går i skorstenen.

Det anbefales at kedlen tilsluttes en akkumuleringstank.

Download PDF brochure her

 

BioHeat

BioHeat kedelen sikrer en effektiv, miljørigtig og økonomisk forbrænding af biobrændsel.
Årsagen hertil er kedlens høje virkningsgrad, lave emissionsværdier samt avancerede styring.

BioHeat har som den første danskproducerede biobrændselskedel automatisk tænding og selvrensende røgrør.

Sommer- og vinterdrift

Den automatiske tænding gør BioHeat velegnet til drift i sommerperioden. Hvis der ikke er varmeforbrug slukker kedlen, og når varmeforbruget vender tilbage, tænder den op igen. Lavt varmeforbrug med lav røgtemperatur kan føre til kondensering og løbesod i skorstenen, men det problem klarer BioHeat ved at reducere konvenktionsdelen i kedlen, så der så vidt muligt opretholdes en røgtemperatur der ikke giver kondensering.

Minimal vedligeholdelse
Man skal heller ikke tænke på rengøring af røgrør, det klarer BioHeat selv. Med den selvrensende konvektionsdel, skal der kun foretages manuel rengøring 1-2 gange om året.
BioHeat har indbygget kedelshunt.
BioHeat er således et helautomatisk alternativ til olie og gas.

Vejl pris eksk. moms 55.999 kr.

Download PDF brochure her